kampagnenmotiv-desktop-5-2
ESTA® Kieserit & Korn-Kali®

Skuteczne
połączenie
składników

ESTA® Kieserit Korn-Kali®
kampagnenmotiv-desktop-5-2
ESTA® Kieserit & Korn-Kali®

Skuteczne
połączenie
składników

ESTA® Kieserit Korn-Kali®

Nawożenie podstawowymi składnikami pokarmowymi takimi jak azot, fosfor, potas, magnez i siarka, to inwestycja w oczekiwany plon. Planowanie nawożenia zawsze uwzględnia azot – jako główny składniki biomasotwórczy, ale nie opłaca się oszczędzać na pozostałych fundamentalnych składnikach, zwiększających skuteczność i efektywność azotu.

Na efektywność wykorzystania azotu wpływa przede wszystkim dostępność pozostałych składników pokarmowych dla roślin takich jak magnez, siarka oraz potas. Szacuje się, że średnio w Polsce zaledwie co drugi kilogram azotu jest wykorzystany przez roślinę. Wynika to m.in. z nieodpowiedniego bilansowania pozostałych składników pokarmowych. Do poprawy sytuacji nie potrzeba wyszukanych technologii, wystarczy nawozić wszystkimi składnikami w odpowiednich proporcjach.

Oszczędności w nawożeniu mogą prowadzić do znacznego spadku produktywności i urodzajności gleby. A to na pewno nie jest opłacalne – ponieważ urodzajność i żyzność gleby to procesy zachodzące w długim okresie czasu. Ich zakłócenie przez brak odpowiednich składników w glebie, prowadzić może do zmian w strukturze gleby oraz do nie odwracanych skutków tych deficytów.

News

Skutecznie dostarczony plon

Korn-Kali® – K, Mg, S – składniki konieczne dla efektywnego wykorzystania AZOTU w kukurydzy
Kukurydza do utrzymania prawidłowej dynamiki wzrostu w okresie wegetacji potrzebuje nie tylko takich makroskładników, jak azot, fosfor czy potas, ale również wymaga odpowiedniego zaopatrzenia w magnez i siarkę. Spośród mikroskładników o plonie ziarna decyduje odżywienie cynkiem, a w stanowiskach na glebach lekkich, ubogich, również borem. Stosunki ilościowe między podstawowymi składnikami, rozpatrywane w ujęciu nawozowym dla kategorii dużych plonów ziarna (> 9,0 t/ha), przedstawiają się następująco (zaokrąglone):

Jeżeli przyjmiemy, ze zasobność gleby jest przeciętna, a ponadto nie dysponujemy żadnymi innymi informacjami, wielkość dawek składników pokarmowych należy ustalić na podstawie relacji miedzy nimi w plonie końcowym. Zapotrzebowanie kukurydzy na 1 t ziarna (plus plon uboczny) to około 24 kg N, 10 kg P2O5, 27 kg K2O, 10 kg SO3, 6 kg MgO, 30 g B i 50 g Zn.

POTAS – król pobranych ilości
Składnikiem pobieranym przez łan kukurydzy w ilości największej, i to przez większą część okresu wegetacji, jest potas. Najintensywniej pobierany jest od pojawienia się 6 liścia i trwa aż do pełnego wykształcenia wiechy. W okresie od 10 (12) liścia aż do pełni tej fazy, tempo pobierania potasu (plon >10t/ha) przekracza 10 kg K2O/ha/dzień. Porównywalne jest to z akumulacją tego składnika przez plantacje buraków cukrowych plonujących na poziomie 65 – 75 t/ha. Należy zwrócić uwagę na to, że plon ziarna powyżej 8 ton z ha jest możliwy do uzyskania, ale pod warunkiem bardzo dobrego zaopatrzenia roślin w potas, magnez, siarkę a także wapń. Wraz ze wzrastającym plonem wzrasta bowiem zapotrzebowanie na te składniki, a jednocześnie zmniejsza się zapotrzebowanie na azot. Prawidłowa gospodarka azotem to w pierwszej kolejności optymalne odżywienie potasem, magnezem i siarką, co prowadzi do wzrostu jednostkowej produktywności azotu. Rolą potasu jest efektywna gospodarka azotem, a w latach suchych także wodą. Niedobory wody połączone z niedoborami potasu prowadzą na glebach naturalnie ubogich w potas do drastycznej redukcji plonów.

Magnez i siarka z Korn-Kali®
Ważnymi plonotwórczo, lecz niestety zaniedbanymi przez producentów kukurydzy, i to niezależnie od kierunku produkcji, składnikami są magnez i siarka. Plonotwórcza rola obu składników ujawnia się zarówno na stanowiskach o małej żyzności gleby, jak i w stanowiskach zasobnych w składniki pokarmowe, lecz o dużym potencjale plonotwórczym. Wprowadzenie magnezu do systemu nawożenia kukurydzy zwiększa, zwłaszcza przy aplikacji rzędowej, wykorzystanie azotu. Składniki te zwiększają ilość i jakość białka w ziarnie, efektywność plonotwórczą azotu czy po prostu są składnikami odżywczymi potrzebnymi kukurydzy do wzrostu i rozwoju.

Weź udział w konkursie na Facebooku

Pokaż nam zdjęcie telefonu, tabletu, komputera z pobraną aplikacją KALI TOOLBOX i otrzymaj drobny upominek - jeden z 500 kalendarzy kieszonkowych K+S.

W jaki sposób to zrobić?

Po prostu zrób zdjęcie (screen) swojego laptopa lub swojej komórki z naszą aplikacją i umieść je na naszej stronie na Facebooku. Wszystkie przesłane zdjęcia pojawią się na stronie K+S Polska na Facebooku.

K+S Polska Facebook
Regulamin konkursu Facebook

Uwaga: W sprawie wysyłki kalendarza, firma K+S Polska skontaktuje się z Państwem za pośrednictwem Facebooka.

Informacja o ochronie danych osobowych

Ochrona danych

Dla dystrybucji i doradców

Broszury ESTA Kieserit i Korn-Kali

Social Media

Obserwuj K+S Polska w social mediach

Interesujące fakty na temat odżywiania roślin można znaleźć na naszych profilach w mediach społecznościowych. Dołącz do nas i bądź na bieżąco z informacjami na temat nawozów i skutecznego nawożenia.